Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) mengadakan diskusi dengan anak-anak muda untuk membangun Gerakan Bersama Anak-Anak Muda (Youth) dalam mengawal isu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Tobacco Control di kota Medan (Kamis/190221)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merangkul anak-anak muda kota Medan, dengan membentuk simpul gerakan anak muda yang peduli akan isu Kawasan Tanpa Rokok dan pengendalian tembakau. Dalam hal ini menyamakan pendapat anak-anak muda Medan, untuk lebih serius lagi dalam gerakan pengendalian tembakau, untuk melindungi anak dan perempuan dari paparan asap rokok.

Tujuan yang ingin dicapai dari simpul gerakan ini adalah membangun gerakan muda yang peduli terhadap pengendalian tembakau dan memantau pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui aplikasi Pantau KTR.

Kepedulian bersama menjadi kunci utama dalam berhasil atau tidaknya pengendalian tembakau khususnya di kota Medan.